[FREE IRAN Project] In The Spirit Of Cyrus The Great Forum Index [FREE IRAN Project] In The Spirit Of Cyrus The Great
Views expressed here are not necessarily the views & opinions of ActivistChat.com. Comments are unmoderated. Abusive remarks may be deleted. ActivistChat.com retains the rights to all content/IP info in in this forum and may re-post content elsewhere.
 
 FAQFAQ   SearchSearch   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Prince Reza Pahlavi: Despicable Ahmadinejad, Ignorant
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
 
Post new topic   Reply to topic    [FREE IRAN Project] In The Spirit Of Cyrus The Great Forum Index -> News Briefs & Discussion
View previous topic :: View next topic  
Author Message
cyrus
Site Admin


Joined: 24 Jun 2003
Posts: 4993

PostPosted: Sat Feb 14, 2009 4:43 pm    Post subject: Prince Cyrus Pahlavi Interview Reply with quote

Prince Cyrus Pahlavi wrote:

برای شنیدن مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با رادیو صدای ایران لطفا به ۲ لینک زیر مراجعه فرمایید.

قسمت اول:

http://www.rezapahlavi. net/audios/ ?id=271#271

قسمت دوم:

http://www.rezapahl avi.net/audios/ ?id=272#272
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Feb 26, 2009 6:01 pm    Post subject: Reply with quote

Part 4 of Mr. Sadr interview with Prince Cyrus Reza Pahlavi in Paris:

http://www.youtube.com/watch?v=MwikhO1G6E4&feature=channel_page

Part 3
http://www.youtube.com/watch?v=9g3lo_dgRNk&feature=channel_page

Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=A5J6SIXVWIw&feature=channel_page

Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=ueT0R4TjB9Y&feature=channel_page
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Mon Mar 02, 2009 1:58 pm    Post subject: Reply with quote

http://www.rezapahlavi.org/press/?persian&id=341


۸ اسفند ماه ۱۳۸۷


اطلاعیۀ
دبیرخانۀ شاهزاده رضا پهلوی

بدینوسیله به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند که، نظرات ارائه شده از سوی سازمان خیزش نو هیچگونه ارتباطی با شاهزاده رضا پهلوی و دبیرخانۀ ایشان ندارد.

پاینده ایران
دبیرخانۀ شاهزاده رضا پهلوی
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Wed Mar 18, 2009 5:20 pm    Post subject: Reply with quote

Prince Cyrus Reza Pahlavi's New Year Greetings.

http://www.rezapahlavi.org/media/pdf/285_Norooz_1388.pdf

پيام شاھزاده رضا پھلوی
بمناسبت
نوروز ١٣٨٨
اول فروردين ماه ١٣٨٨
ھم ميھنان عزيزم،
آغاز سال نو و فرارسيدن عيد نوروز، اين يادگار کھنسال ملی را، به يکايک شما شادباش می گويم.
اميدوارم بتوانيد اين ايام فرخنده را به رسم ديرينه با شکوھی ھرچه بيشتر در شادی و تندرستی
برگذار کنيد.
عيد نوروز را از جان و دل گرامی می داريم که ميراث ارزندۀ نياکان نکوکار ماست. آن را عيد ملی
و بزرگ خود می شمريم که يادآور ھويت و شناسنامۀ ھزاران سالۀ ايرانيان است. به استقبال نوروز
می رويم و به جشن اش بر می خيزيم که سرآغاز نوزايش و بيداری طبيعت است و نشان بی مثال
برون شدن زندگی و پويايی از سرداب خواب و سکون. ھيچ عيد ديگری در جھان نيست که اين
ويژگی ھای جان فزا را ھمه يکجا در خود داشته باشد.
آرزويم آن است که در اين عيد بزرگ دل ھای شما ھم ميھنان عزيزم، چون بھاران، آکنده از
شکوفه ھای اميد به برآمدن فردايی شايستۀ ايران و مردم آزادۀ آن شود. اميدوارم در سال نو خوش
دلی و تندرستی و آزادی نصيب شما و صلح و آسايش و امنيت بھرۀ ميھن ما باشد.
خواستار آنم که در اين ايام سرور و اميد ياد بدانديشان و بدخواھان ايران از سينه ھا بيرون رود. باشد
که خاطرۀ نيکان و بزرگان تاريخ وطن و يادآوری دوران ھای سربلندی ايران دل ھا را آکنده از
شوق و شور و عزم ھا را به برکشيدن دوبارۀ وطن استوارتر از ھميشه کند.
اميدوارم که دروغ و ريا از پھنۀ ميھنمان رخت بربندد و در سال نو آفتاب درخشان آزادی و آشتی
برسرزمين کُھن ما بتابد و آغازگر عصر تازه ای از نيک بختی و سرافرازی ملت و طليعۀ دوران
درخشيدن توانايی ھای جوانان مستعد وطن شود.
نوروز و سال نو بر ھمۀ شما شاد و فرخنده باد
خداوند نگھدار ايران باد
رضا پھلویhttp://www.youtube.com/watch?v=HpmTFJrK7qQ&feature=email
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Apr 23, 2009 4:47 pm    Post subject: Reply with quote

Interview in French with Prince Cyrus Reza Pahlavi-- for those who speak French...

http://www.youtube.com/watch?v=1hYedVEHEXc&feature=email
Back to top
View user's profile Send private message
cyrus
Site Admin


Joined: 24 Jun 2003
Posts: 4993

PostPosted: Wed Apr 29, 2009 1:15 am    Post subject: iranMehr Reply with quote

iranMehr wrote:

10 Ordibehesht, Ruz meli Khalij Fars

http://pahlavi.1iran.org/Pahlavi/Y/Y10OrdibeheshtKhalijFars.html
sepaas az Nakhoda Badri

.

Injaa Iran ast
http://www.youtube.com/watch?v=PYJnMiRO8gk&feature=sdig&et=1240800760.69

sepaas az Dr. Abdolrahman


baa sepaas

iranMehr-
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Fri May 01, 2009 4:29 pm    Post subject: Reply with quote

http://www.rezapahlavi.org/media/pdf/287_Rooz_Kargar_-_88.pdf

پيام شاهزاده رضا پهلوی
به مناسبت
روز جهانی کارگر
جمعه ١١ ارديبهشت ماه ١٣٨٨

هم ميهنان عزيزم،

اول ماه مه، روز جهانی گراميداشت کار و کارگری است، اين روز يادآور يک حقيقت روشن
است که آسايش و رفاه مردمان نه تنها به سرمايه و تکنولوژی و مديريت که به کار نيز
بستگی دارد. متاسفانه در کشور ما نه با سرمايه برخورد درستی صورت می گيرد، نه با صنايع
و مديريت و نه با کار و کارگر.
ثروت های ملی ما بجای آنکه درست سرمايه گذاری شده و مورد بهره برداری قرار بگيرد، به
هدر داده می شود. صنايع ملی در وضع اسف آوری قرار دارند و روزی نيست که خبر تعطيل و
ورشکستگی يک يا چند موسسه صنعتی مهم کشور در اخبار نيايد. بجای مديريت درست که
دانش فنی و تخصصی همراه با وجدان ملی اساس آنست، مافيای قدرت حاکم جانشين آن شده
است.
از اينرو جای شگفتی نيست که فقر، بيکاری و گرانی عموميت يافته و بويژه دامنگير جامعۀ
کارگری گشته است. کارگران به فردای خود اميدی ندارند، در مضيقۀ شديد مسکن بسر
می برند. تورم و گرانی قوۀ خريد آنها را بشدت کاهش ميدهد، فرزندان آنها به علت هزينۀ
سنگين تحصيلی از تحصيل محرومند. عدم مراعات حقوق بازنشستگی، بيکاری و از کارافتادگی
مزيد بر علل ديگر، کارگران را به يکی از محروم ترين اقشار کشور مبدل ساخته است.
ترديدی نيست که مسئول اين نابسامانی ها و حق کشی ها، رژيم ولايت فقيه است که
ديکتاتوری مذهبی را بر کليۀ آحاد ملت حاکم کرده است، در چنين شرايطی اهميت کار
اتحاديه های کارگری در دفاع از حقوق کارگران از هر زمان برجسته تر و نقش کارگران در
پيوستن به سنديکاهای کارگران سرنوشت ساز خواهد بود.
من ضمن باور به ارزش کار، روز اول ماه مه را به همۀ کارگران عزيز شادباش می گويم و
اعتقاد دارم که همبستگی شما در سراسر کشور عامل اصلی پيروزی و احقاق حق کارگران
خواهد بود.
خداوند نگهدار ايران باد
رضا پهلوی
Back to top
View user's profile Send private message
cyrus
Site Admin


Joined: 24 Jun 2003
Posts: 4993

PostPosted: Thu May 07, 2009 10:08 am    Post subject: "Iran-US Relations At a New Cross Roads" Reply with quote

H.M. Prince Cyrus (Reza) Pahlavi wrote:

"Iran-US Relations At a New Cross Roads"
Wednesday, May 6th, 2009 - University of California Irvine
Members of the faculty, students, distinguished guests, ladies and gentlemen: I am very happy to be back at UCI today. It is a special privilege for me to have the opportunity of addressing you at this important crossroad in the relationship between our two countries, and the significance it has for the future of peace and stability in the Midd...


http://www.rezapahlavi.org/media/pdf/288_UCI-2009.pdf

Address given by Reza Pahlavi of Iran ON "Iran-US Relations At a New Cross Roads"

ActivistChat wrote:

Excellent 360 Degree Speech Regarding Iran, Freedom-loving Iranian People, President Obama & Islamist Invaders and Occupiers Of Iran (Taazist). The FREE Iran ActivistChat could not ask for any better speech than this in very difficult Complex Inflection Point Era of our Motherland Iran by His Majesty Prince Cyrus (Reza) Pahlavi

Thank You


Center for Strategic Iranian Studies wrote:


Greetings, following please find H.M. Reza Pahlavi lecture recorded tonight 2009-May-06, at University of California Irvine.
http://iranmehr.1iran.org/2Liberty/CSIS_RPahlaviIrvine090506.html

We would appreciate it if you be kind enough to reply with your evaluation and analysis in a paragraph in English?
.
Center for Strategic Iranian Studies
P.O.Box 1589
Glendora, CA. 91740http://iranmehr.1iran.org/Sound/CSIS_RPirvine090506_1.wma
http://iranmehr.1iran.org/Sound/CSIS_RPirvine090506_2.wma
http://iranmehr.1iran.org/Sound/CSIS_RPirvine090506_3.wma
http://iranmehr.1iran.org/Sound/CSIS_RPirvine090506_4.wma

Source: http://iranmehr.1iran.org/2Liberty/CSIS_RPahlaviIrvine090506.html

Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Fri May 08, 2009 5:25 pm    Post subject: Reply with quote

UC Irvine- HM Prince Cyrus Reza Pahlavi:

http://www.youtube.com/watch?v=PMbCtXMZgHE&feature=email
Back to top
View user's profile Send private message
cyrus
Site Admin


Joined: 24 Jun 2003
Posts: 4993

PostPosted: Sat May 09, 2009 11:47 am    Post subject: Reply with quote

blank wrote:
UC Irvine- HM Prince Cyrus Reza Pahlavi:

http://www.youtube.com/watch?v=PMbCtXMZgHE&feature=email


Thank You Blank Added To Playlist:

http://www.youtube.com/p/1EF29F0DF3593EDA&hl=en&fs=1
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Fri May 22, 2009 8:16 pm    Post subject: Reply with quote

TNI interview with Prince Cyrus Reza Pahlavi:

http://www.youtube.com/watch?v=eU__q3t_qlI&feature=email
Back to top
View user's profile Send private message
cyrus
Site Admin


Joined: 24 Jun 2003
Posts: 4993

PostPosted: Mon Jun 01, 2009 3:21 am    Post subject: Kourosh R. Pahlavi Reply with quote

Kourosh. R. Pahlavi
http://pahlavi.1iran.org/Pahlavi/H/index.html
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Wed Jul 08, 2009 8:22 pm    Post subject: Reply with quote

Princess Yasmin and her daughters Princess Noor & Iman Pahlavi participating in the demonstrations in Washington DC.

http://www.youtube.com/watch?v=97w0c0HoyYQ&feature=email
Back to top
View user's profile Send private message
cyrus
Site Admin


Joined: 24 Jun 2003
Posts: 4993

PostPosted: Wed Sep 09, 2009 11:22 am    Post subject: Prince Cyrus Pahlavi Reply with quoteBidari wrote:

این آخرین پیام شاهزاده فوق العاده است و تفییرات بزرگی را در باورهای مذهبی و اسلامی ایشان میبینیم

پیام شاهزاده رضا پهلوی راجع به اسلامی های انسان کش
خیلی مهم است این پیام - حسابی جلوی اسلام ایستاده اند - آفرین به شاهزاده


Kourosh. R. Pahlavi wrote:


لوح کوروش پهلوی: تعیین و تکلیف شهریار روشنگری ایران با نهاد دین

Mittwoch, 09. September 2009 um 08:45

http://www.childrenofcyrus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=86%3A2009-09-09-08-49-43&catid=6%3A2009-06-18-11-15-39&Itemid=7&lang=de17 شهریور 1388

ایرانیان،

از فردای فرود خمینی در گورستان و چیره شدن هیچ انباشته از پوچ اش بر خاک پاک ایران، آواز قادسیه ی دوم بر سر بسیاری از زبان ها افتاد. کشتار ننگ آور و فریبکارانه ی افسران دلاور ایرانزمین، کشتار شرم آورانه ی سیاست ورزان میهن پرست و حتا اعدام نخستین بانوی وزیر ایرانی، و سپس، یک به یک، کشتار برنامه ریزی شده ی همه ی آن جوانان دلیر و دگر اندیش بی گناهی که بابک وار بر سر موضع ایستادند و به ولایت جهل و ستم نع گفتند، همه و همه، نشان از یک چیز داشت: تازش دگرباره ی تاریکی و چیرگی بیگانگان بر میهن!

هم میهنان ام،

عطاملک جوینی، تاریخ نگار بزرگ میهن مان، برایند تاخت و تاز سپاهیان مغول به ایرانزمین را این چنین به نقش می کشد: "آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند"! این جمله، با همه ی فشردگی اش، از روزن من، بزرگ ترین و گویا ترین داستان کوتاه، از تاریخ ِ بلند ِ جنایات ِ اهل ِ بیابان در میهن ماست؛ و من شکی در این ندارم، که در فردای فروپاشی این نظام اهریمنی نیز، که از همان روز نخست کلاغ های اش را به جان گل های اقاقی انداخت، تاریخ، سخنی از همین دست خواهد گفت.

ایرانیان،

دیگر بس است، امروز دیگر هنگام یک تعیین و تکلیف تاریخی فرارسیده است. هزاره ای نوین آغاز شده است و ما، که هم به علت های بیرونی و هم به علت های درونی از برخی دیرکردهای تاریخی رنج می بریم، در آستانه ی یک ساعت صفر تاریخی ایستاده ایم. این چنین است که یکایک شما را به اندیشیدن ژرف، و به گزینش در مورد امری سرنوشت ساز فرامی خوانم:

عزیزان ام،

بیائید تا به همدلی و هم اندیشی یکدیگر، از هر تیره و طایفه و طبقه، با هر زبان و دین و باور، مشق های ناکرده ی تاریخی مان را، چه در پهنه ی فرهنگ، و چه در زمینه ی سیاست، یکبار برای همیشه بنویسیم و دفترهایی را، که شایسته ی بسته شدن شان می انگاریم، یکبار برای همیشه، بربندیم.

چرا که دست کم، من، به سهم خود، دیگر به هیچ روی نمی توانم ببینم که فرزندان کوروش را، چون یک تکه گوشت قربانی، از پنجره ی کوی دانشگاه به بیرون پرتاب کنند و همزمان نعره برکشند: این هم سهم این یا آن قدیس!

چرا که دست کم، من، به سهم خود، دیگر به هیچ روی نمی توانم ببینم که به دختران تهمینه و پسران سیاوش در بیدادگاه های این نظام کهریزکی تجاوز کنند و پیکر تجاوز شده شان را بسوزانند و یا که سیمان گیرند، و نام این توحش برهنه را نیز، با بی شرمی و جهالت تمام، جهاد فی سبیل الله گذارند.

این چنین است، که روی سخن من اینک با همه ی سردمداران حکومت جنون زده ی ولایت فقیه، به ویژه با نهاد روحانیت وابسته به حکومت است؛ چرا که این نهاد، یعنی نهاد دین، بی هیچ شکی، امروز در برابر یک گزینش بزرگ و سرنوشت ساز تاریخی ایستاده است، نه تنها برای ایران، بلکه برای کل حوزه ی تمدنی ایرانی؛ گزینش این است: در کنار مردم ایستادن و به تمامی از حکومت بیرون آمدن، و یا در کنار رژیم ماندن و بر سنت سرکوب و الاهیات شکنجه پای فشردن!

آقایون، روی سخن من با شما، و با همه ی آن پیشوایانی است که به نام دین، هزار و چهار صد سال است که گاه بی میانجی و گاه با میانجی، و سی سال است که بطور یکراست بر این بوم فرمان می رانید، بدین پرسش های ِ زمینی ِ من ِ ایرانی، که اگر می خواهید می توانید نام اش را استفتاء نیز بگذارید، پاسخ دهید:

چگونه و به پشتوانه ی کدام الاهیات است که به این آب و خاک، اینچنین به چشم بیگانه می نگرید؟

چگونه و به پشتوانه ی کدام الاهیات است که بر ایران، رفتاری را روا می دارید که گویی، کودک سر راهی تاریخ است؟

چگونه و به پشتوانه ی کدام الاهیات است که میراث تمدن ایران را شایسته ی حراج کردن و سوزاندن و به آب بستن و به کلنگ برکندن می دانید؟

چگونه و به پشتوانه ی کدام الاهیات است که به ایرانی، به چشم بنده و موالی و صغیر می نگرید، کودک اش را به بیگاری می کشید، زن اش را در چهار گوشه ی جهان به فروش می گذارید و از گرده ی مرد اش تسمه برمی کشید؟

آخر چگونه و به پشتوانه ی کدام الاهیات است که تجاوز به عنف را، بر دختر و پسر ایرانی، مجاز می شمارید؟

آقایون،

امروز، این شما و فقط شما هستید که بر ایران ما فرمان می رانید، پس در نهایت، این شما و سنت عالیه ای که خود را بدان وابسته می دانید هستید، که باید پاسخ سی سال جنایت قانونی شده و ویرانی پیوسته را بدهید: بنابراین چرا سکوت می کنید و دست بر دست می گذارید؟ چرا، شما به عنوان علمای عرصه ی دین و نگهبانان وجدان، در برابر ستم بی پایانی که بر مردم شکیبا و نجیب این سرزمین می رود خود را به ناآگاهی می زنید؟

چرا گوش های تان در برابر فریادهای ممتد ملت رنج کشیده ی ایران ناشنوا شده است و چرا دست رد بر خشونت بهیمی ای که بر فرزندان زال و رودابه، بر مهدی ها و ترانه های میهن می رود نمی زنید؟ چرا به سوی مردم نمی آیید و در برابر توحش عریان این فریب کارترین حکومت تاریخ، که پشیزی برای کرامت انسان ارزش قائل نیست، نمی ایستید؟ به راستی چرا؟ و به من بگوئید، انگیزه ی این بی تفاوتی آشکار در برابر ستم چیست؟

آقایان روحانی،

من، به هر ایمانی که به انسان ارج گذارد، فارغ از اینکه از آن کدام ملت و فرهنگ باشد، احترام می گذارم، و البته، در برابر هر ایمانی، که انسان را، به ویژه ایرانی را زیر پا گذارد و شأن آدمی را به هیچ گیرد، می ایستم. پس تکلیف خود را روشن کنید، چرا که تکلیف من، چون روز، روشن است:

من، میان آن جوان ایرانی که از پنجره پرتاب می شود تا که در پای درگاهی متعالی قربانی شود، بی هیچ شک و گمانی، نه جانب آن درگاه نیازمند به گوشت لخم انسان، بلکه جانب آن ایرانی لگدمال شده، جانب فرزند نگونبخت کوروش را می گیرم. وسلام!

خداوند نگهدار ایران باد

رضا پهلوی
Aktualisiert ( Mittwoch, 09. September 2009 um 08:59 Uhr )


Last edited by cyrus on Wed Sep 09, 2009 7:22 pm; edited 2 times in total
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Wed Sep 09, 2009 4:04 pm    Post subject: Reply with quote

AAfareen bar Prince Cyrus Reza Pahlavi:

http://www.rezapahlavi.org/media/pdf/336_Sokhani_ba_rohaniyon.pdf
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    [FREE IRAN Project] In The Spirit Of Cyrus The Great Forum Index -> News Briefs & Discussion All times are GMT - 4 Hours
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Page 6 of 10

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group