[FREE IRAN Project] In The Spirit Of Cyrus The Great Forum Index [FREE IRAN Project] In The Spirit Of Cyrus The Great
Views expressed here are not necessarily the views & opinions of ActivistChat.com. Comments are unmoderated. Abusive remarks may be deleted. ActivistChat.com retains the rights to all content/IP info in in this forum and may re-post content elsewhere.
 
 FAQFAQ   SearchSearch   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

From Jebhe Nejaat
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
 
Post new topic   Reply to topic    [FREE IRAN Project] In The Spirit Of Cyrus The Great Forum Index -> General Discussion & Announcements
View previous topic :: View next topic  
Author Message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Jul 10, 2008 3:57 pm    Post subject: Reply with quote

آقای خامنه ای،
معمولاً روال در اينست که اگر به کسی اتهام کشتار، شکنجه و يا هر خلاف و يا بی عدالتیِ ديگری که زده ميشود، آنرا به اثبات برسانند، ولی مواردی نيز وجود دارند که بدليلِ اوجِ کشتار و يا بی عدالتی، نيازی به اثباتِ ظلم نيست چون همه از آن آگاهند و بايد به شناسايیِ عواملِ آن پرداخت .
امروز ديگر نه شما ميتوانيد سعی در اثباتِ عدالت در جمهوریِ اسلامی کنيد و نه لزومی دارد که ما سعی در اثباتِ بی عدالتيهايی که گريبانِ ملت را گرفته کنيم .
امروز، انکار موجبِ تمسخر ميشود، چون تصاوير سخن ميگويند؛ بيانها و نقلِ قولها سخن ميگويند؛ اقتصادِ ورشکستهء حکومتِ شما و فقرِ حاکم با توجه به درآمدهای هنگفتِ نفتی که بدليلِ چپاول، ذره ای تأثير در بهبودِ زندگیِ مردم ندارد سخن ميگويد؛ انزوای بين المللی ايران سخن ميگويد؛ زندانها و قبرستانهای پر از پير و جوان که جانِ خود را بجرمِ بيگناهی از دست داده اند سخن ميگويند؛ فريادِ ملت سخن ميگويد؛ و نهايتاً، درک وشعورِ هر آزاده ای سخن از بی عدالتيهای حاکم و مردم ستيزیِ حکومت شما ميگويد .
هميشه، 3 دليل برای انکارِ حقايقِ روشن و واضح وجود دارد تعصب، ترس و يا حماقت- که البته در موردِ شما و جيره خوارانِ درگاهِ ولايتتان، هر سه مورد معتبر است .
مشروعيتِ يک حکومت را بايد در جامعه و خيابانها جستجو کرد، نه بر سرِ چوبه های دار و يا در زندانها و آنان که اينچنين ميکنند، محکوم به نابودی هستند و اين سرنوشتِ شماست .
چون ديگر نيازی به اثباتِ مردم ستيزیِ حکومتِ ننگينتان نيست، پس به جستجوی گناهکار ميرويم :
گناهِ اين همه ظلم و جنايت فقط بر گردنِ آنان که ميکشند، شکنجه ميکنند، دروغ ميگويند، می فريبند و چپاول ميکنند نيست، بلکه هرکسی که با تحريک و يا تشويق و يا آسمانی و اللهی جلوه دادنِ اين جنايات، اين روشها را مجاز ميکند و يا حتی آنکسانی که تکيه به صندلیِ قدرت و مسئوليتها زده اند ولی هيچ تحريک و تشويقی نميکنند و فقط چشمِ خود را بسته اند و عمداً سعی در خود را به کوری زدن و نديدن زده اند، همگی گناهکارند و در مقابلِ دادگاهِ خشمِ ملت پاسخگو خواهيد بود .
شايد امروز که زمامدارِ حکومتی تا دندان مسلح هستيد و قدرت را در دست داريد، تصورش برايتان سخت باشد و خود را بدور از هر خطری می پنداريد، ولی آيا لحظه ای به آنروز که در دادگاهِ ميهن و ملت، بايد پاسخگوی ميليونها کشته و شکنجه شده و زندانیِ سياسی و ميليونهای ديگر از مردم غرق شده در فقر، اعتياد، فحشا و کودکانِ خيابانی، باشيد، انديشيده ايد ؟
به اميدِ سرنگونی حکومتِ غير مشروعتان؛
به اميدِ روزِ آزادی؛
و ديدارِ ما در دادگاهی که مجرمانش شما دزدان، خونخواران و وطنفروشان هستيد .
پاينده ايران
جبهه نجات- عبدالرضا حيدری
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Jul 17, 2008 4:00 pm    Post subject: Reply with quote

(چند سطری از کتابِ چهارده قرن دروغ، نوشتهء دکتر عبدالرضا حيدری )

آيا ميتوان با ملتی که معتقد به رسوم و خرافاتِ اسلامی هستند، حکومتِ اسلامی را سرنگون کرد ؟
آيا ميتوان آرزوی سرنگونیِ حکومتِ اسلامی را در عينِ باور به هذياناتِ اسلامی داشت ؟
چگونه ميشود ادعای دفاع از سنتها و فرهنگِ ايرانی کنيم، زمانيکه در عمل به قبر بوسیِ تجاوزگرانِ عرب ميرويم ؟
چگونه ميتوانيم بدونِ برقراریِ يک پيوندِ عقلانی با فرهنگِ خود، از خرافه پرستيهای تحميلیِ اعراب نجات يابيم ؟
امروز، بسياری از اعراب و دولتهای آنان، در ذات و باطنِ خود، به پوچیِ دستوراتِ اسلامی پی برده و در جهتِ آزادیِ اجتماعی گام برميدارند، تحميلی در حجابِ زنان نميکنند، از شادی و جشن و سرور جلوگيری نميکنند، جامعهء خود را آمادهء پذيرشِ جهانگردان از هر سوی جهان نموده اند و توانِ بهزيستی با هر ناخودی را دارند، پس چرا ما کاسهء از آش داغتر شده ايم و با زمين و زمان وهمهء جهان برای دينِ اعراب به جنگ برخواسته ايم ؟
چگونه ميتوان هنوز به جِن و بسم الله، به شبِ اولِ قبر، به استخاره، دعا، نذر و نياز، آجيلِ مشکل گشا، سفرهء حسن و حسين و ....... اعتقاد داشت و باز بگوييم که مخالفِ حکومتِ اسلامی هستيم ؟ .....................
جبهه نجات) گروهِ سياسیِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی
)
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Jul 17, 2008 4:10 pm    Post subject: Reply with quote

Accomplishments of Reza Shah Bozorg..

http://www.youtube.com/watch?v=ceiVQbwBAPw&feature=email
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Tue Jul 22, 2008 5:05 pm    Post subject: Reply with quote

Listen to the words of Shahanshah Aryamehr:

Doorode Man

http://www.youtube.com/watch?v=FubxWWUEy5g&feature=email

What we had, and what we lost.........

http://www.youtube.com/watch?v=j_RGDWBfLwg

http://www.youtube.com/watch?v=j71xKZiSTig&feature=email


Last edited by blank on Tue Nov 18, 2008 6:07 pm; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Jul 24, 2008 4:26 pm    Post subject: Reply with quote

JEBHEIE NEJAT
IRAN

شهنشاها
در اين افسرده مردادِ پر از درد ............... بسوی آسمان، بايد نگه کرد
وَ از روحِ بزرگ وُ پاکِ شاهان ............. نجاتِ سرزمين بايد طلب کرد
چو امروز از نبودِ خوبِ شاهان ............. دوباره مامِ ميهن گشته ويران

بزرگواران، روح و روانتان شاد
دهه ها از رفتنتان به عرش ميگذرد، ولی همچنان و برای هميشه در قلبهای ما زنده اید و امروز با چشمانی پر از اشک ودلهايی آگنده از درد بدليلِ نبودن در عينِ بودنتان، با خاطره هايی هميشه زنده، يادتان را گرامی و نام پر شوکت و منشتان را پاس ميداريم .
اميد است که ياد وخاطرهء اين دو ابر مرد و الگوی تاريخِ مدرنِ ايران، رضا شاهِ بزرگ و شاهنشاهِ فقيد، موجبِ بيداری و رهايیِ ما شود.

آری، اگر ملت شعورِ امروزِ خود را ميداشتند و يا ميتوانستيم زمان را به عقب بازگردانيم، در آنصورت نه هيچکس اجازه ورودِ خمينیِ دجال را به ايران ميداد و نه فاجعه 1357 دامانمان را ميگرفت و ايرانمان به ايرانستان مبدل نميگرديد .
امروز تسکينِ دردِ خود را با زنده نگاه داشتن خاطراتِ بزرگانِ ايران، سعی ميکنيم.
رضا شاه بزرگ و محمورضا شاهِ فقيد ، بزرگی از اين بزرگان بودند؛ بزرگانی که سختيها و زجرها را بدوش کشيدند و پيشرفت و خوشبختی و ترقی را به ملت و ميهن داده و خود را برای رفاه ملتشان به نيستی در غربت فدا کردند ولی امروز، زندگیِ پر افتخارِ آن دوران، جايگزينِ زنده بودن در زندانی بنامِ حکومت و شئونِ اسلامی که همان واپسگرايی و خفقان است، گرديده.
يادِ آن دو پدرِ بزرگوار را گرامی ميداريم.

جبهه نجات
عبدالرضا حيدری
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Jul 24, 2008 6:05 pm    Post subject: Reply with quote

4 & 5 Amordad is the anniversary of the passing away of Pahlavi kings, Reza Shah Bozorg & Shahanshah Aryamehr.

http://www.youtube.com/watch?v=uQD4uUlIgaU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-00uC_IppOE&feature=email


Iran before the bloody revolution.

http://www.youtube.com/watch?v=-viU5LLbAh8&feature=email


Last edited by blank on Thu Oct 02, 2008 5:49 pm; edited 2 times in total
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Tue Jul 29, 2008 4:43 pm    Post subject: Reply with quote

http://ngm.nationalgeographic.com/2008/08/table-of-contents

National Geographic Magazine, August 2008 issue, has beautiful pictures and a long article about Iran/Persia. There is also a separate map of ancient Persia inside of the magazine. If you decided to buy it make sure the map is in there and not taken by someone else!
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Jul 31, 2008 4:32 pm    Post subject: Reply with quote

blank wrote:
Reasons to be proud of our heritage..........

http://www.youtube.com/watch?v=rv5JT3NBAyE&feature=email

http://www.youtube.com/watch?v=VkRC35xytE0&feature=emailRostam the Lion of Iran.. look at the last part of the video, it says the city was taken by arabs, however, there were unarmed resistances led by a woman... it tells a lot about what arab culture did to Iranian women.

http://www.youtube.com/watch?v=5eW8YeEPkyw&feature=email

Nazanin the activist, and Human Right member.
http://www.youtube.com/watch?v=PiPNEFnXV9A&feature=email
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Oct 02, 2008 5:37 pm    Post subject: Reply with quote

Persian Kings......


http://www.youtube.com/watch?v=_tDOpvzy9B8&feature=email

http://www.youtube.com/watch?v=PacoIWpk4mI&feature=email
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Oct 02, 2008 5:59 pm    Post subject: Reply with quote

Another Persian Miss Universe from Canada (2008). I hope she will join Nazanin in her human rights movement.


http://www.youtube.com/watch?v=7992Apg3uSU&feature=email
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Oct 02, 2008 6:20 pm    Post subject: Reply with quote

Few lines from the book "14 centuries of Lies" by Dr. Abdolreza Haidari.


هنوز به درجهء خودنشناسی نرسيده ايم . .
شايد بهتر است که برای خودشناسی، ابتدا کاوُش در پیِ ناشناخته هايی که مستقيم و يا غير مستقيم زندگیِ ما را در احاطه دارند رويم و به حقايقِ آنچه تا امروز برای ما ناشناخته بوده اند پی بريم تا بدينگونه از قبولِ کورکورانهء دروغها و خرافاتهايی که در آن غوطه وريم رهايی يابيم .
تا آنزمان که به بهانه های " گناه دارد کفر است .... "، محدوديتی برای پروازِ انديشهء خود قائل ميشويم و خود را در بند گرفته و نميگذاريم که توانِ تعقلِ ما از اين دالانِ تنگ و سياه که دين نام دارد بيرون آيد، هيچگاه نميتوانيم به خودشناسی برسيم و به اين دليل است که هر بدی را که بد بودنش را با وجودِ خودمان نيز حس کرده ايم، در چارچوبِ اين دالانِ تنگ و سياهی که بنامِ دين به ما تحميل شده و ما را در محدودهء حيوان بودن( موجودی که در کاسهء سر، مغزی دارد ولی از آن بهره ای برای انديشيدن نميبرد) نگاه ميدارد، بنامِ روحانيت، عرفانيت، معنويت و مقدس به ما معرفی ميکنند و براحتی می پذيريم .
آری، اگر در دنيايی از دروغ و خرافات بسر ميبريم و با آرزوی هر چه زودتر رسيدن به حوريانِ درگاهِ اللهی شب را سحر ميکنيم، هرگز به درجه خودشناسی نخواهيم رسيد، چون انسان زمانی حقيقتِ وجودِ خود را خواهد شناخت که به مغزِ خود حقِ انديشيدن دهد و آنرا آزاد برای پرواز و کاوش جهتِ يافتنِ معماهای ناشناخته گذارد .
تا زمانيکه هنوز بسياری از همين مردمی که ادعای مخالفتِ با جمهوری اسلامی ميکنند، هنگاميکه دشنامی را به روحِ لعنت شدهء خمينی و يا خامنه ای رهبرِ دجالِ جمهوری اسلامی ميشنوند، ميگويند " استغفرالله، گناه دارد " دشنام به آنها ندهيد چون سيدِ اولادِ پيغمبر هستند، چه انتظاری ميتوان داشت بجز اينکه همان در حدِ الاغهای اين اولادان پيامبر باقی ماند، و اينها بخشی از همان مخالفانِ حکومتِ جنايتکارِ جمهوریِ اسلامی هستند و آرزوی رسيدنِ به آزادی را دارند، ولی هنوز جرأتِ خود را آزاد کردن و پروازِ انديشه و تعقل را به خود نداده اند و در حقيقت خودشان خودشان را در بند و اسارت کشيده اند .
مگر ميشود کسی ادعای علاقمندی به علم و دانش و پيشرفت کند، ولی اگر کودکش بيمار شود بجای او را به نزدِ پزشک بردن، به چاهِ جمکران و يا اين امام و آن امام يا امامزاده ببرد و کودکِ خود را قلاده بند کند و بگويد " يا امامزاده من سگِ درگاهِ توهستم، شفاعت بده " .
مگر ميشود وقتی به فرزندِ دخترِ خردسالِ خود می انديشيم، ادعای مخالفت با ازدواجِ دختر بچه های 9 ساله کنيم، ولی برای خودمان آرزوی در بستر داشتنِ دختری خردسال را داشته باشيم و آنرا با تکيه بر حکمِ اسلام و سنتِ محمد، برای خودمان مجاز بدانيم .
مگر ميشود ادعای برابریِ زنان و مردان را داشته باشيم ولی همين که والدين ميميرند، بر سرِ تقسيمِ ارث، حقِ خود را 2 برابرِ سهمِ خواهرمان طلب کنيم . ......
بياييد در پیِ شناختِ ناشناخته ها رويم و اسلام را بشناسيم و اجازهء رهايی از قفسِ کاسهء سر را به توانِ مغزِ خود جهتِ انديشه ای آزاد، نيک و بدور از تعصب دهيم، چون ابتدا بايد خود را آزاد کنيم و حقِ آزاد انديشی را بخود بدهيم تا سپس بتوانيم ادعا و آرزوی آزادیِ ميهن را، از محدودهء شعار و آرزو به مرحلهء عمل رسانيم .

جبهه نجات
عبدالرضا حيدری
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Thu Oct 02, 2008 6:34 pm    Post subject: Reply with quote

Timsar Sepahbod Abdolali Badrei

http://www.youtube.com/watch?v=AyiMh62uwq4&feature=email
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Tue Oct 14, 2008 5:49 pm    Post subject: Reply with quote

Qajar ta Pahlavihttp://www.youtube.com/watch?v=Scp9TS3yvns

http://www.youtube.com/watch?v=4zSRd5GpTWo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=UyngvwoHfvs&feature=email


Last edited by blank on Tue Nov 11, 2008 7:36 pm; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Fri Oct 31, 2008 3:29 pm    Post subject: Reply with quote

http://uk.youtube.com/watch?v=MIzt6v3ALKU&feature=related
31 October
Happy Birthday Prince Cyrus Reza Pahlavi II.
Back to top
View user's profile Send private message
blankJoined: 26 Feb 2004
Posts: 1672

PostPosted: Tue Nov 11, 2008 5:56 pm    Post subject: Reply with quote

From AriamehrTv2

http://www.youtube.com/watch?v=aqzkFJYG8zc&feature=email
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    [FREE IRAN Project] In The Spirit Of Cyrus The Great Forum Index -> General Discussion & Announcements All times are GMT - 4 Hours
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Page 6 of 10

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group